Privacyverklaring BP-Web Computers

BP-Web kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van BP-Web en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan BP-Web verstrekt.

De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het contactformulier op de website van BP-Web verwerkt:

  1. Uw naam

  2. Uw e-mailadres

Waarom heeft BP-Web deze gegevens nodig?

BP-Web verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Daarnaast kan BP-Web uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

BP-Web bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

Worden uw gegevens gedeeld?

BP-Web verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

BP-Web gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Google heeft geen toestemming  de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

Gegegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar BP-Web. BP-Web zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

BP-Web neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van BP-Web maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door BP-Web verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.